O nás

Motto:

Svět nyní rychle mění svou tvář, poezie lidové písně i tance však dobu překonává.
Správně vidíme jen srdcem, to nejdůležitější je očím neviditelné.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Folklorní soubor Gaudeamus působí na české folklorní scéně již od roku 1949. Zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE a dalších pražských vysokých škol. Soubor tvoří taneční a pěvecká skupina a lidová muzika.

Svou tvorbou se Gaudeamus zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového umění. Ve svých pořadech se snaží propojovat tradice se současností a oslovit tak i dnešního diváka. Repertoár souboru je příznačný svým neobvyklým a někdy až překvapivým zpracováním, humorem a velkým zaujetím všech interpretů. Svůj podíl na tom nesou tvůrčí profesionálové, kteří jsou ochotni se souborem spolupracovat a dodávají tolik potřebnou sebedůvěru. Celkový dojem z představení umocňuje výtvarné ztvárnění využívající krojového bohatství souboru.

V současné době má soubor na repertoáru jak jednotlivá taneční a hudebně pěvecká čísla, tak hudebně taneční tematické pořady, které snesou měřítka umělecké práce. Mezi jejich nejvýznamnější autory patří choreografka Alena Skálová, jejíž postavení ve vývoji tanečního umění u nás je výsadní a pro danou sféru vůdčí a nezaměnitelné. K současným spolupracovníkům patří především choreograf Martin Pacek, manželé Sršňovi a David Slouka jako autoři hudebních úprav, režisérka Jaroslava Šiktancová a výtvarnice Helena Pěkná. Repertoár však již tvoří také čísla, představující vlastní souborovou tvorbu.

Jejich autory jsou muzikanti Marek Janata, Milan Buňata a vedoucí taneční skupiny Věra Fenclová, s výtvarnicí spolupracuje členka taneční skupiny Zdislava Kasalová st. a na několika choreografiích se podílel soubor společně. Z hlubší historie soubor rád vzpomíná na spolupráci s Františkem Bonušem, Milenou Moravcovou, Janou Hoškovou, Janem Novenkem, Lenkou Homolovou, Mario Klemensem, Miroslavem Císařem či Milošem Černým.

Gaudeamus byl hostem mnoha festivalů v České republice, navštívil v minulosti patnáct zemí Evropy a na svých cestách získal mnoho ocenění.